Cover photo for Nguyễn Minh Tranh's Obituary
Nguyễn Minh Tranh Profile Photo
1950 Tranh 2022

Nguyễn Minh Tranh

October 6, 1950 — December 31, 2022

Wichita, Kansas

Obituary

 

With heavy hearts, our family regrets to announce the passing of a beloved husband, father, grandfather

 

Mr. NGUYEN MINH TRANH

 

Former First Sergeant 1st Airborne Battalion. Joined the Army of the Republic of Vietnam in June, 1967.

 

He fought in Operation Lam Son 719 in 1971 and battles such as Thuong Duc, Dac To, Tan Canh, Phuoc Long, Xuan Loc, Duc Co, Dong Xoai, Binh Gia… and more

 

Born on October 6, 1950 in Phan Thiet, Vietnam.

Traditional Buddhist Funeral Service

Sunday, January 8th, 2022

Visitation | 11 AM – 1 PM

Nhap Quan va Le Phat Tang | 1 PM – 3 PM

&

Monday, January 9th, 2022

Visitation | 11 AM – 1 PM

Le Di Quan & Cremation | 1 PM – 2 PM

 

Died at 11:23pm, December 31, 2022 the Year of the Tiger. In Wichita, Kansas. At 73 years old.

 

Visitation and Funeral service will be at Reflection Pointe Funeral

Address: 3201 S Webb Rd Wichita, KS 67210

Phone: 316-618-9898

 

Visitation for Family Members

Saturday, January 7th, 2022

11 AM – 2 PM

 

 

After the Funeral and Cremation Ceremony, our family will bring his picture to the altar at Phap Hoa Temple (4706 N Arkansas Ave Wichita KS 67204)

 

Praying service at the temple will be 3pm - 3:30 pm.

 

Nguyen Minh Tranh is survived by his loving family:

 

Wife: Widow Le Thi Oanh

Daughter: Nguyen Thi Xuan Trang

Son-in-law: Wolf James

Daughter: Nguyen Thi Phuong

Son-in-law: Lam Phong

Son: Nguyen Minh Quang

Daughter-in-law: Pham Thi Dep

Son: Antoszyk Thien

Daughter-in-law: Antoszyk Chelsey

Son: Antoszyk Mikael

Daughter-in-law: Solis Stephanie

Son: Nguyen Minh Triet

Son: Nguyen Minh Giang

Grandchildren: Nguyen AllyQuyen, Antoszyk Isabel, Antoszyk Haidyn, Antoszyk Arabella, Antoszyk Riley, Antoszyk Aspen

Grandchildren: Trinh Dat, Trinh Khoi, Wolf Alyssa, Lam Nhu

 

He will be greatly missed by his loving family and always remembered in their hearts. We are sincerely grateful to the many friends who have given us support and comfort during this time of loss.

 

THANK YOU VERY MUCH

 

 

 

 

Cáo Phó

 

Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và qúy bạn hữu xa gần.

 

Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngộai, của chúng tôi là

 

Ông NGUYỄN MINH TRANH

 

Cựu Trung Sĩ Nhất Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù. Gia Nhập Quân Đội VNCH vào tháng 6, năm 1967.

 

Tùng tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 719 vào năm 1971 và các mật trận như: Thượng Dức, Đắc Tô, Tân Cảnh, Phước long, Xuân Lộc, Đức Cơ, Dồng Xòai, Bình Giã...

 

Sinh ngày mùng 6 tháng 10 năm 1950 tại Phan Thiết Việt vNam.

 

Đã từ trần lúc 11:23pm, ngày 31, tháng 12, năm 2022 (Nhằm ngày mùng 9, tháng 12, năm Nhâm Dần). Tại Wichita, Kansas.

 

Hưởng Thọ 73 tuổi

 

Linh Cửu được quàn tại Reflection Pointe Funeral

Địa Chỉ: 3201 S Webb Rd Wichita, KS 67210

Phone: 316-618-9898

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LẼ & THĂM VIẾNG

 

Chú Nhật: ngày 8 tháng 1 năm 2023

11:00am - 1:00pm : Thâm Viếng

1:00pm - 2:00 pm : Lễ Nhập Quan va Phất Tang

 

Thứ Hai: Ngày 9 thắng 1 năm 2023

11:00am - 1:00am : Thăm Viếng

1:00pm - 2:00pm : Lễ Di Quan

2:00pm - 3:00pm : Lể Hỏa Táng

 

Sau Lễ Hỏa Táng, gia đình chúng tôi sẽ tháp tùng đoàn xe đưa “Di Ảnh” về Chùa Pháp Hoa (4706 N Arkansas Ave Wichita KS 67204)

 

3:00pm - 3:30 : Lẽ Cúng Cầu Siêu Vong Linh

 

TANG GIA DÒNG KÍNH BÁO

Vợ: Bà Quả Phụ Lê Thị Oanh

Trưởng Nữ: Nguyễn Thị Xuân Trang

Con Rễ: Wolf James

Thứ Nữ: Nguyễn Thị Phương

Con Rễ: Lâm Phong

Trưởng Nam: Nguyen Minh Quang

Con Dâu: Phạm Thị Đẹp

Thứ Nam: Antoszyk Thiên

Con Dâu: Antoszyk Chelsey

Thứ Nam: Antoszyk Mikael

Con Dâu: Solis Stephanie

Thứ Nam: Nguyễn Minh Triết

Út Nam: Nguyễn Minh Giang

Cháu Nội: Nguyen AllyQuyen, Antoszyk Isabel, Antoszyk Haidyn, Antoszyk Arabella, Antoszyk Riley, Antoszyk Aspen

Cháu Ngoai: Trinh Dat, Trinh Khoi, Wolf Alyssa, Lam Nhu

 

Cáo Phó Này thay thế thiệp tang. Trong lúc gia đình tang gia bối rối, nếu có đìêu gì sơ sót, xin quý bà con, bạn bè thân hữu xa gần niệm tình tha thú bỏ qua cho.

 

XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN

 

 

 

To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Nguyễn Minh Tranh, please visit our flower store.

Service Schedule

Past Services

Visitation

Sunday, January 8, 2023

11:00am - 3:00 pm (Central time)

Reflection Pointe Funeral & Cremation Services

3201 S Webb Rd, Wichita, KS 67210

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Traditional Buddhist Funeral Service

Monday, January 9, 2023

1:00 - 2:00 pm (Central time)

Reflection Pointe Funeral & Cremation Services

3201 S Webb Rd, Wichita, KS 67210

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Guestbook

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree